Các bài viết về cách điều trị bệnh thủ dâm, phương pháp hạn chế thủ dâm ở nam/nữ, kìm hãm thói quen lành mạnh nhằm hạn chế hành vi lạm dụng thủ dâm. Tác hại của thủ dâm không nhiều, quá lạm dụng thủ dâm cũng để lại hậu quả rất nguy hiểm, ngược lại bạn sẽ bất ngờ khi khám phá ra những lợi ích của thủ dâm

1 2